Website Banner


                 


        
    
                                                
        
 Company Profile

       บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
       ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547
            สำนักงานใหญ่
            287/47 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด
            อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
            โทร. 0-2819-9204-5, 0-2819-9090, 0-2819-9040-4
            แฟ็กซ์. 0-2463-1030
 
 
 
จำหน่าย

     เหล็กแผ่นดำ เหล็กแผ่นขาว เหล็กแผ่นลายกันลื่น เหล็กแผ่นเจาะรู เหล็กแผ่นชุบซิงค์ 
     สังกะสีแผ่นเรียบ อลูมิเนียมแผ่นเรียบ อลูมิเนียมแผ่นลายกันลื่น และตะแกรงเหล็กยืด

 
 
                   Current Pageid = 1